𝙷𝚎𝚕𝚕𝚘 𝚐𝚘𝚛𝚐𝚎𝚘𝚞𝚜 ♡ 𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚋𝚊𝚌𝚔 ♡ 𝙴𝚗𝚓𝚘𝚢 𝚜𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS :
Maatschappelijke zetel :

Fashionkey VOF
Bredestraat 129 bus 2 - 2620 Hemiksem
BTW-nummer : BE0627.926.629

+32 (0)472 77 69 62

2. ALGEMENE BEPALINGEN :
Fashionkey VOF (hierna 'Fashionkey') genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij en bijhorende online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden ('voorwaarden') zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Fashionkey zowel via de webshop als een bestelling via sociale media of e-mail. Door de aankoop te voltooien (hierna de 'bestelling') geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden. Ten allen tijde behoud Fashionkey het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen bij Fashionkey.

3. PRIJS :
Alle vermelde prijzen zijn vermeld in EURO € inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs (bv. juwelen, riem,...) Fashionkey is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Ten allen tijde behoud Fashionkey het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

4. AANBOD :
Elk aanbod staat open voor klanten (18jaar of ouder) die woonachtig zijn in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië,... (zie bij verzending welke verzendkosten aan uw bestelling verbonden zijn). Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar  stephanie.fashionkey@gmail.com, hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fashionkey. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Fashionkey is gerechtigd om 'zonder opgave van redenen' bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Fashionkey is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Ten allen tijde behoud Fashionkey het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD :
De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de eigendom van Fashionkey. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de verzending. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fashionkey te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Fashionkey is niet verantwoordelijk voor 'kwijtgegane' pakketten. Vanaf dat het pakket een track & trace nummer krijgt, is de klant verantwoordelijk voor zijn/haar pakket en goederen.

6. SANCTIES VOOR NIET – BETALING :
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fashionkey beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Fashionkey zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7. KLACHTEN :

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na ontvangt gemeld worden, anders vervalt elk recht op compensatie.

8. VERZENDING :
Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening van Fashionkey is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt. Daarna worden ze verstuurt via Bpost. Verzendkosten zijn afhankelijk per land (zie 'verzendkosten' bij het afrekenen). Wij hanteren de verzendtarieven opgesteld door B-post. Jaarlijks worden deze prijzen herzien. Fashionkey kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Wegens omstandigheden (weersomstandigheden, stakingen,...) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Fashionkey is niet verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging,... van een pakket door B-post en zal in geen enkel geval de verantwoordelijkheid dragen, noch vergoeden.

Fashionkey verzend alle bestellingen binnen de 10 werkdagen (tenzij anders aangegeven) zie voor onze vakantie dagen onze Facebook of Instagram pagina.

9. TERUGZENDING, HEROEPINGSRECHT EN ANNULERING :


A. Herroepingsrecht : De consument heeft het recht aan Fashionkey mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de verzendingsdag en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan Fashionkey op kosten van de klant.
Dit geldt niet voor artikelen die op maat van de klant besteld zijn (mits geen voorraad meer beschikbaar in onze winkel)


B. Terugzending : Klanten die goederen willen terug sturen, kunnen dit binnen de 14 dagen vanaf de verzendingsdag. Goederen worden – op kosten van de klant - teruggezonden naar Fashionkey binnen 14 dagen na verzendingsdatum aan de klant. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, labels, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Van zodra Fashionkey de artikelen terug heeft ontvangen, stort Fashionkey het bedrag van de teruggestuurde kledij terug binnen de 30dagen na deze ontvangen zijn door Fashionkey. Indien het bijhorende retourformulier niet correct is ingevuld door de klant of zelfs de klant het retourformulier niet mee in de verpakking heeft gestoken, kunnen wij helaas geen terugbetaling maken! Zorg dat je gegevens steeds zijn ingevuld! Artikelen Zullen in geen geval worden teruggenomen, terugbetaald of omgeruild – gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen – artikelen waarvan het etiket is verwijderd – artikelen die geuren bevatten van parfums of andere – artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Klik hier om het retourformulier te downloaden

B. Annulatie : Klanten die hun bestelling al reeds geplaatst hebben maar deze toch willen annuleren, moeten dit onmiddellijk TELEFONISCH melden. Fashionkey zal 10% van het totaalbedrag aftrekken om de kosten te dekken die Shopify & Mollie aanrekent voor de al reeds gemaakte bestelling. Fashionkey zal niet opdraaien voor de kosten die door Shopify & Mollie worden aangerekend omdat een klant ondoordacht een bestelling plaatste. Dit kan enkel & alleen als je bestelling nog niet is binnen gedaan bij BPOST/POST NL.


10. GARANTIE :
 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Fashionkey waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Fashionkey (zie 'terugzending'). Elk gebrek dient binnen 14 dagen vanaf de verzendingsdatum ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud,... Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

11. PRIVACY :
Fashionkey verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Fashionkey bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat Fashionkey je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Fashionkey Webshop Groene laan 16, 2830 Willebroek. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Fashionkey heeft dus geen toegang tot je paswoord. Fashionkey respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Fashionkey, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen. Fashionkey maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren. Fashionkey houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail op stephanie.fashionkey@gmail.com

12. TOEPASSELIJK RECHT :
Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Antwerpen.

13. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK :
De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content- providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming gebruikt worden.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID :
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

Search our store